Yön Peyzaj ve Sulama

   Drenaj

   Drenaj; Herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içerisinde yatayda ve düşeyde hareket etmesi yada geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle oluşan suyun alandan tahliyesidir.

   Drenaj sorunu iki şekilde oluşmaktadır. Birincisi geçirgenliği olmayan yada geçirgenliği az olan zeminlerde oluşan yüzey akışları yada birikmeler. İkincisi ise geçirgenliği yüksek zeminlerde düşeyde hareket eden suyun toprağın su tutma kapasitesinden fazlasının hareketi ile oluşan toprak altı akışlarıdır.

   Doğanın yapısı gereği doğal drenaj hatlarına sahiptir. Bu doğal drenaj hatları alanın topografik yapısına bağlı olmakla birlikte yapılan yapılar, kazı-dolgu neticesinde mevcut doğal drenaj hatları bozulur. Bu sebeple alanlarda yüzeysel ve toprak altı su birikmeleri ve dolayısıyla alana su baskısı olmaktadır. Bu su baskısı alan içerisinde bulunan yapısal ve bitkisel öğelerin bozulmalarına, deforme olmalarına hatta bitkilerin ölümüne ve yapıların yıkılmasına neden olur.Bu sebeple alanın topografik yapısı, su baskısı, toprağın su tutma ve su çekme kapasiteleri göz önünde bulundurularak uygun planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu planlamalar alanda biriken yada birikmesi muhtemel suyun drene edilerek; yapılara ve alana suyun yaptığı baskıdan dolayı oluşabilecek zararlardan alanı korumuş olur.

   Yön; drenaj uygulamalarını uzun vade de problemsiz çözen konusunda uzman profesyonel ekiplere sahiptir.